آخرین نرخ خرید و فروش پوند در انگلستان

تاریخ بروزرسانی نرخ فروش نرخ خرید
{{x.date}} {{x.sell}} {{x.buy}}

نرخ برابری ارز - آخرین بروزرسانی 26/05/2019

Logo Logo Logo Logo
Logo {{exchanges[0][0]}} {{exchanges[0][1]}} {{exchanges[0][2]}} {{exchanges[0][3]}}
Logo {{exchanges[1][0]}} {{exchanges[1][1]}} {{exchanges[1][2]}} {{exchanges[1][3]}}
Logo {{exchanges[2][0]}} {{exchanges[2][1]}} {{exchanges[2][2]}} {{exchanges[2][3]}}
Logo {{exchanges[3][0]}} {{exchanges[3][1]}} {{exchanges[3][2]}} {{exchanges[3][3]}}

تبدیل آنلاین ارز

مقدار

نوع ارز

تبدیل به

مقدار

ساعت نقاط مختلف دنیا

جدیدترین اخبار

جدیدترین مقالات

صرافی آریا روی نقشه

  • 7198 757 0203

  • 475 7000 0740

  • 7199 757 0203